fakta / Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Indkøring

For at nye børn skal lære os at kende og føle sig trygge hos os, er det vigtigt at have mor eller far med den første tid. Det enkelte barns indkøring aftaler vi individuelt med forældrene. Erfaringen viser dog, at den som regel strækker sig over 3-4 dage. Vi afsætter god tid til, at personalet og de nye forældre løbende kan snakke sammen om barnet og børnehaven under indkøringen.

Forældresamtaler

Forældre til nye børn bliver indbudt til en samtale ca. tre måneder efter børnehavestart. Derudover er der forældresamtaler en gang årligt. Inden jul for mellemgruppen og i foråret inden skolestart for de ældstebørn.

Forældrene er altid velkomne til at bede om en samtale udover de planlagte, hvis der er behov for det. De små samtaler i hverdagen tager vi helst i Klostergade, da vi ved bussen alene har fokus på sikkerheden. Det er derfor vigtigt, at man som forældre prioriterer at komme op i Klostergade nu og da. Det er også her man møder de andre forældre, lærer hinanden at kende og arrangerer legeaftaler.

Forældremøder

Der er et årligt forældremøde, hvor der samtidig er valg til bestyrelsen. Desuden er der et særligt forældremøde for forældre til de nye børn. Her er der mulighed for at stille alle de spørgsmål, man overhovedet kan komme på.

Arbejdsdag

Vi har en årlig arbejdseftermiddag i hytten for børn og forældre. Den bruger vi som regel på diverse mindre reperationer og på at plante og vaske hytte. Dagen slutter med, at vi spiser sammen.

 

 
Skovtrolden | Klostergade 37, 8000 Århus C