Fakta

Børnehaven startede oprindeligt som et fritidshjem i 1956, men blev i 1996 til skovbørnehave på initiativ fra personale og bestyrelse. Sidst i 1970´erne fik fritidshjemmet en træbarak i Marselisborg skoven, så børnene fra midtbyen kunne få lidt frisk luft. Da fritidshjemmet senere blev nedlagt, blev træbarakken udgangspunkt for opbygningen af den nuværende skovbørnehave.

Over en lang periode blev der renoveret og bygget til barakken, og i 1997 stod den nuværende hytte helt færdig. Indtil da havde børnene haft Peter Sabroes Minde - den røde hytte på den anden side af vejen - som opholdssted.

Skovtrolden | Klostergade 37, 8000 Århus C