Fakta

Børnehaven Skovtrolden er sit eget selvejende dagtilbud, administreret af KFUM's Sociale arbejde.

I et selvejende dagtilbud er der kort afstand mellem dagtilbudsbestyrelsen, ledelsen og medarbejderne, hvilket betyder at vi er i stand til at handle hurtigt på idéer og forslag, der bliver stillet. Vi har gennem de seneste mange år ligget højt i vores medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Dette skyldes blandt andet, at vi har prioriteret at skabe det gode arbejdsliv, hvor arbejdsglæde og samarbejde er i højsædet. Vi har stor fokus på den enkelte medarbejder og det er vigtigt, at medarbejderen har tid til at have fokus på sin kerneopgave med det pædagogiske mål for øje.

Et selvejende dagtilbud adskiller sig fra et kommunalt tilbud ved, at det er ledet af en dagtilbudsbestyrelse, der er ansvarlig for alle de overordnede linjer. Det gælder blandt andet økonomi, hvilket værdigrundlag dagtilbuddet skal arbejde under samt den overordnede ledelse. Selvejende dagtilbud er underlagt de samme overordnede mål som kommunale institutioner, men har selv fuld bestemmelse over, hvordan formål, anvendelse af midler og idégrundlag skal udformes.

 

 

Skovtrolden | Klostergade 37, 8000 Århus C