fakta / Struktur

Struktur

Skovtrolden er et selvejende dagtilbud, hvor forældrene har betydelig indflydelse. Definitionen på sådan én lyder:

Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, som varetager den overordnede ledelse og drift af institutionen, og en leder, der har den administrative og pædagogiske ledelse under ansvar overfor bestyrelsen. Bestyrelsen vælges ved flertalsafstemning en gang årligt af forældrene i institutionen.

I Skovtrolden valgte bestyrelsen at lade institutionen forblive selvejende, da Århus Kommune i efteråret 2006 vedtog et spareforslag, der blandt andet gik ud på at gennemføre en ny dagtilbudsstruktur med samdrift af institutionerne fra starten af 2007. Bestyrelsen frygtede, at samdrift kunne betyde ensretning og skade den ånd og kultur, der gennem mange år var bygget op i institutionen.

Målet med at forblive selvejende er at give institutionernes ledere bedre muligheder for at koncentrere sig om den pædagogiske udvikling og den personalemæssige ledelse med udgangspunkt i institutionens egen kultur.

Skovtrolden | Klostergade 37, 8000 Århus C